SOFA VENTO

Kích thước tiêu chuẩn : 2m95 x 1m7 x 1m
Chất liệu: Da bò của công ty GM hàng đầu Italia