CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

HALLY cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích liên quan đến công việc .

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà HALLY thu thập sẽ bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email :

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về yêu cầu, sản phẩm …

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin do khách hàng cung cấp chỉ được phép sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, HALLY chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.