SOFA NAPOLI

Kích thước : 2,95×1,7m Chất liệu : da bò Ý cao cấp