VERATO

Kích thước tiêu chuẩn : 2m83 x 1m68 x 1m
Chất liệu: Da bò của công ty GM hàng đầu Italia