Sofa Ephraim Verato

Kích thước tiêu chuẩn : 2m83 x 1m68 x 1m
➢Chất liệu: Da bò của công ty GM hàng đầu Italia