HL.BT.03

Kích thước : Đường kính D50, D70

Mặt bàn : Kính đen, viền inox mạ

Chân :  Microglass